Mikhail Bakunin

Bicentennial conference (1814-2014) – Pryamukhino, Russia

Internationell konferens med anledning av 200-årsjubileet av Michail Bakunin

Pryamukhino, Tver oblast, Ryssland 12-13 juli, 2014

Den 30:e maj 2014 firar vi 200-årsdagen av Michail Bakunin , berömd aktivist inom den ryska och internationella revolutionära rörelsen, politisk teoretiker och en av den grundarna av den moderna internationella anarkiströrelsen.

Från att han dök upp i kretsen av filosofer runt Stankevich till hans verksamhet i 1840-talets europeiska revolutionär cirklar fick han stor uppmärksamhet av sin samtid. Bakunin har på ett antal sätt haft betydande påverkan för hur de ryska och internationella revolutionära, sociala och anarkistiska rörelserna utvecklades under 1800- och 1900-talet. Hans frihetligt socialistiska tankebygge präglades också av en framåtblickande kritik av “statssocialismen”, långt före denna politiska modell började praktiseras i Sovjetunionen och i övriga östblocket. Även ett och ett halvt århundrade senare, under 2000-talet, förblir hans kritik av religion, patriotism, liberalism och auktoritärt tänkande och hierarkier modern.

I Ryssland censurerade och förtalade man Bakunin och hans tankar, först under tsarregimen och senare under “kommunismen”. Hans verk blev i princip totalförbjudna och publicerades inte på drygt ett halvt århundrade. Antingen tystade man ner hans aktiviteter eller karikerade dem. Denna tradition dröjer sig olyckligtvis kvar även i våra tider. I Ryssland är det mycket tunnsått med ärlig, objektiv forskning om Bakunins liv och idéer, och de studier som gjorts i utlandet är ofta varken tillgängliga eller kända av ryska forskare. (På motsvarande sätt känner utländska forskare inte alltid till rysk forskning om Bakunin på grund av brist på tillgång och språkliga hinder).

Det är ingen slump att man ofta drar förhastade och subjektiva slutsatser om den kontroversielle Michail Bakunin. Han och hans ideologiska arv missrepresenteras fortfarande i enlighet med det arv som lämnats av liberalismens, konservatismens och marxismens hegemoni.

Man har nu i mer än 10 år nu ordnat årliga sommarkonferenser på Bakunins födelseort, i byn Pryamukhino. Detta är ett oberoende arrangemang för diskussion om anarkismens filosofi, dess faktiska idéer och praktiker, de ryska och internationella befrielserörelsernas historia samt Bakunins familjehistoria och hans egna liv och idéer. (Protokollen från dessa konferenser finns att tillgå på ryska http://bakunin-fund.hut2.ru, och publiceras även i bokform.)

Nu, inför Bakunins 200-årsjubileum, önskar arrangörskommittén för Pryamukhinokonferensen bjuda in dig att delta i denna internationella konferens om hans liv och politiska idéer. Vårt mål är att låta samla Bakuninforskare och alla som låter sig inspireras av hans tankar. Förhoppningsvis kommer denna konferens i Ryssland vara blott en i raden av evenemang som lyfter fram Bakunins 200-årsdag. Därför välkomnar vi historiker, statsvetare, forskare inom övriga fält, Bakuninentusiaster och vemhelst som intresserar sig för Bakunin och anarkismen, då som idag, att delta. Vi hoppas att konferensen kan utgöra en plattform för ett idé- och informationsutbyte som blir fruktbart för både ryska och utländska forskare och anarkister, och att den därmed stärker kopplingarna dem däremellan. Vi ser fram emot en levande diskussion om denna stora rebell och den fortsatta relevansen i dagens samhälle av hans liv och tankar. 

Konferensen kommer att äga rum mellan 12-13:e juli 2014 (exakt datum kan komma att ändras, men bara marginellt – målet är en konferens i mitten av juli). Vi vill uppmuntra de som ordnar liknande evenemang att koordinera sig tidsmässigt så att datumen inte krockar och därmed blir ett hinder hugade besökare.

Arbetsspråken under Pryamukhinokonferensen kommer vara engelska och ryska. Arrangörerna går att nå via email bakunin.conference.2014@gmail.com Vi ser helst att förslag på teman och sammanfattningar av artiklar når oss senast den 1 december 2013. Hela artiklarnas kompletta text bör skickas in senast den 31 januari 2014. så att vi får tillräckligt med tid att översätta dem till ryska.

Vi kommer att hålla kontakten med alla som anmäler intresse om att delta på konferensen, så att de får uppdateringar om detaljer och eventuella förändringar i schemat.

Vi i arrangörsgruppen ser gärna att ni informera oss om liknande händelser så att kan utbyta information med organisatörerna.

Vi vore tacksamma om ni sprider, publicerar eller översätter denna text till övriga språk så att så många som möjligt får höra talas om den (inbjudanskickas ursprungligen ut på engelska, franska och ryska).

Den som specialiserar sig på forskning relaterad till Michail Bakunin är också inbjuden att delta på den nyligen skapade engelskspråkiga mailinglistan “Bakunin Studies” (skriv till bakunin.conference.2014@gmail.com  om du önskar gå med).

/ Organisatörskommittén för Pryamukhinokonferensen 2014

för firandet av Michail Bakunins 200-årsjubileum

Single Post Navigation

One thought on “Internationell konferens med anledning av 200-årsjubileet av Michail Bakunin

  1. Pingback: Krönika #181 | Konst & Politik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: