Mikhail Bakunin

Bicentennial conference (1814-2014) – Pryamukhino, Russia

Archive for the category “Svenska”

Internationell konferens med anledning av 200-årsjubileet av Michail Bakunin

Pryamukhino, Tver oblast, Ryssland 12-13 juli, 2014

Den 30:e maj 2014 firar vi 200-årsdagen av Michail Bakunin , berömd aktivist inom den ryska och internationella revolutionära rörelsen, politisk teoretiker och en av den grundarna av den moderna internationella anarkiströrelsen.

Från att han dök upp i kretsen av filosofer runt Stankevich till hans verksamhet i 1840-talets europeiska revolutionär cirklar fick han stor uppmärksamhet av sin samtid. Bakunin har på ett antal sätt haft betydande påverkan för hur de ryska och internationella revolutionära, sociala och anarkistiska rörelserna utvecklades under 1800- och 1900-talet. Hans frihetligt socialistiska tankebygge präglades också av en framåtblickande kritik av “statssocialismen”, långt före denna politiska modell började praktiseras i Sovjetunionen och i övriga östblocket. Även ett och ett halvt århundrade senare, under 2000-talet, förblir hans kritik av religion, patriotism, liberalism och auktoritärt tänkande och hierarkier modern.

Read more…

Post Navigation